Duurzaamheid bij Farmhouse

Duurzaamheid is de fundering van Farmhouse. Wij willen iedereen laten genieten van onze verrassende groenten en fruit en een positieve impact hebben op mens, milieu en maatschappij. Alle schakels in de keten zijn onderdeel van die missie en daarbij heeft duurzaamheid altijd onze aandacht. Zo komen we elke dag een stapje dichter bij ons doel: “Happy people, healthy planet”.

Duurzaamheid is geïntegreerd in alle schakels van onze keten. Deze schakels zijn elk gekoppeld aan één of meer van de SDG’s (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties. 

Sustainability from farm to fork

1. Farm

Alles begint met onze telers. Onze telers zorgen ervoor dat onze verrassende exoten in gezondheid groeien en geteeld worden op plekken over de hele wereld. Om samen verder te groeien, bouwen we lange termijn relaties op met onze telers. We werken graag nauw samen met onze telers, van groot tot klein om een positieve economische, sociale en milieu impact te maken. Ook dragen we zorg voor mens en milieu door zorgvuldige telersselectie.

Milieu & Voedselveiligheid

De natuur stelt ons in staat om onze verassende producten te verbouwen en te leveren aan iedereen die het zelf wil ervaren. Daarom werken we mét de natuur samen. Het is onze missie om onze impact op het milieu te minimaliseren, om een duurzame toekomst voor mens en planeet te garanderen. Als onderdeel van onze milieustrategie werken we aan efficiënter gebruik van zoetwaterbronnen en het reduceren van onze ecologische impact. Verder focussen we erop om de biodiversiteit op onze boerderijen systematisch te verbeteren en bodemkwaliteit te bevorderen. Zo zorgen we ervoor dat ook toekomstige generaties kunnen blijven genieten van onze heerlijke producten en een gezonde leefomgeving.

Sociale impact

Farmhouse International wil klanten voorzien van gezonde producten waar wij met ons hart en volle verstand achterstaan. Onze producten zijn geteeld in omstandigheden die goed zijn voor mens en milieu, zodat iedereen in onze waardeketen happy is en blijft. Alleen als we samenwerken en gezamenlijk werken aan een keten waarvan iedereen profiteert, kunnen we lange-termijn impact creëren. We doen dit door sociale doelen te integreren in ons inkoopbeleid, door lange-termijn samenwerkingen en joint ventures op te starten.

Verminderen ecologische impact

Elke dag werken we aan het verminderen van onze ecologische impact. Bijvoorbeeld op onze avocadofarm, waar het gelukt is om het watergebruik met circa 70% te verminderen.

SIFAV

Om een zo groot mogelijk impact te maken op het gebied van sociale arbeidsomstandigheden, zijn we via Yex en FV SeleQt aangesloten bij the Sustainability Initiative Fruit and Vegetables (SIFAV). Hier werken we gezamenlijk, met andere partijen actief in de groente en fruit industrie, aan een transitie naar een eerlijke, gezonde en milieuvriendelijke voedselketen.

Klik hier onder voor meer informatie over SIFAV en onze gezamenlijke duurzaamheidsdoelstellingen.

2. Packaging

Packaging. Don’t waste it.

Producten die van ver komen moeten goed beschermd en verpakt worden. Maar laten we wél verantwoord met verpakkingen omgaan. Dat betekent bij Farmhouse International: de balans vinden tussen product en verpakking. Want een verpakking moet altijd functioneel zijn. Goed verpakt voedsel voorkomt vaak verspilling. We willen geen onnodig gebruik van verpakkingsmateriaal, maar ook zeker geen voedselverspilling.

We willen in 2025 al onze eigen verpakkingen verduurzaamd hebben. Dat doen we op vier manieren:

  1. 30% reductie in gewicht van verpakkingen
  2. 100% recyclebare verpakkingen
  3. Verantwoord materiaalgebruik
  4. Educatie en informatie voor stakeholders

Dag zwart plastic, hallo bankjes

Het afgelopen jaar hebben we ons ingezet om zwart plastic uit onze keten te verwijderen. Na 2020 zouden we geen zwart plastic meer gebruiken bij het verpakken van onze producten. Maar we hadden nog steeds een kleine voorraad zwart plastic. We hebben het plastic laten omsmelten tot twee banken. De ene bank hielden we zelf en de andere doneerden we aan een goed doel. Zo proberen we altijd oplossingen te vinden die duurzaam zijn, want ongebruikte verpakkingen weggooien is zonde!

Plasticvrije banderol

Onze banderolverpakking is een handige duurzame verpakking van 100% recyclebaar papier. De 2 stuks verpakkingen zijn verkrijgbaar voor de Ready to Eat Mango’s en Avocado’s uit het Discovered assortiment.

De banderolverpakking is 100% van papier gemaakt en de meeste componenten bevatten FSC gecertificeerd papier. Doordat de verpakking plasticvrij is, is de verpakking in één keer weg te gooien in de papierbak.

3. Transport

Het transport van onze producten is een cruciaal onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie. Als onze producten onder de juiste omstandigheden worden getransporteerd draagt dit bij aan het in stand houden van de kwaliteit en houdbaarheid van onze producten. Daarmee voorkomen we voedselverspilling en houden we de waarde van de telers in stand.

Het overgrote deel van onze producten worden vervoerd per vrachtschip, maar voor sommige producten is dit nog niet mogelijk vanwege verlies van kwaliteit en houdbaarheid of locatie van de farm. Toch kijken we ook hier continue naar verbeteringen en onderzoeken we de mogelijkheden om onze producten op een zo efficiënt mogelijke manier te vervoeren of om onze producten dichterbij huis te produceren.

Duurzaam transport over de weg

Door onze samenwerking met ABC Logistics hebben wij genoeg mogelijkheden voor verantwoord transport. De vrachtwagens van ABC Logistics zijn allen voorzien van Euro 6 motoren. Daarnaast zorgen de transportplanners voor een efficiënte planning, waardoor er zo min mogelijk lege kilometers gemaakt worden. Bovendien hebben de chauffeurs een app die het rijgedrag monitort en advies geeft over een duurzame rijstijl.

De boot uit Guatemala

Begin 2021 stapten we voor het vervoer van onze peultjes en sugar snaps over op zeevracht als transportmethode vanuit Guatemala. Omdat zeevracht minder uitstoot heeft, is dit gunstig voor het milieu. Hiermee hebben we onze CO2-👣  met meer dan 1,5 miljoen kg verminderd.

4. Homebase

Vermindering van voedselverspilling
Met een geschatte wereldpopulatie van 10 miljard mensen in 2050, is het belangrijk om alle middelen in te zetten om al deze monden te kunnen voeden. Daarom zetten we ons in om producten van de 2e klasse een tweede leven te geven. We streven naar een vermindering van de helft van onze voedselverspilling in 2030. Daarnaast willen we 50% van de onvermijdelijke voedselverspilling een hoogwaardige bestemming geven. Met deze inspanningen reduceren we niet alleen de voedselverspilling, maar ook de uitstoot van broeikasgassen.

Verduurzamen van onze eigen bedrijfsvoering
Ook onze eigen bedrijfsvoering proberen we steeds zo efficiënt mogelijk te maken. We verduurzamen onze bedrijfsvoering door efficiency en innovatie: door het gebruik van duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie en aardwarmte. Ook wijzen we medewerkers erop zorgvuldig om te gaan met materialen en middelen en promoten we het papierloze kantoor.

Tevreden medewerkers & sociale betrokkenheid
De missie van Farmhouse International is: ‘Connecting Smiles’. We willen in alle schakels van de keten een glimlach op ieders gezicht creëren.

En dat begint allemaal met tevreden medewerkers. Met het stellen van werkgeluk als een van onze KPI’s, doen we een jaarlijks medewerkerstevredenheid onderzoek en worden er regelmatig sessies georganiseerd waarin onderwerpen gerelateerd aan medewerkerstevredenheid besproken worden. Voor punten die hier uit voortkomen wordt een actieplan opgesteld. Zo zorgen we ervoor dat onze medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen en daarmee Happy, Involved en Proud zijn en blijven.

Heb je interesse om bij Farmhouse te werken neem dan eens een kijkje bij onze vacatures.

Zonnepanelen voor CO2 reductie

We hebben over het hele terrein van ABC Westland Agri & Food 16.000 zonnepanelen gerealiseerd, waardoor de CO2 uitstoot wordt verminderd met circa 2000 ton per jaar.

Een tweede leven voor zoete aardappels

Zoete aardappelen in klasse II krijgen een tweede leven door ze te gebruiken voor de frietindustrie of te doneren aan de voedselbanken. Zo krijgen onze producten nog een mooie en nuttige bestemming!

5. Fork

Verleiden tot gezondheid!

Ons ultieme doel is de consument een zo gezond, verrassend en aantrekkelijk mogelijke keuze te bieden aan groente en fruit. En niet alleen de consument heeft belang bij een gevarieerd, gezond en voornamelijk plantaardig dieet, ook de aarde heeft hier veel baat bij.

Discovered

Bij Farmhouse International inspireren we consumenten lekker, plantaardiger en gezonder te eten. Dit doen we door verrassende recepten te delen op de website van ons merk ‘Discovered’. We geven hier tips over verschillende bereidingswijzen en informeren we de consument over hoe de producten het beste bewaard kunnen worden voor een zo lang mogelijke houdbaarheid. De verpakkingen van onze Discovered producten bevatten informatie over het materiaal van de verpakking en de correcte recycle methode.

Inspiratieplatform vol recepten

Duizenden bezoekers vinden inspiratie om gezonder, gevarieerder en/of plantaardig(er) te eten op ons receptenplatform discovered.nl. Deze website staat vol met handige productinformatie, snijtechnieken en meer dan 200 exotische recepten. Van hoofdgerecht tot ontbijt, voor iedereen is er veel inspiratie te vinden, in diverse talen. Ook via onze social mediakanalen bereiken wij veel mensen die op zoek zijn naar lekkere en gezonde tips en recepten.

#verspillingsvrij

Onze verpakkingen bevatten recyclelogo’s waarop wordt aangegeven hoe onze verpakking op de correcte manier gerecycled moet worden. Op deze manier zorgen we er samen voor dat de verpakking weer opnieuw gebruikt kan worden. Zo kunnen onze consumenten, door de verpakking correct weg te gooien, de cirkel weer rond maken.

Heb jij vragen of ideeën met betrekking tot onze duurzaamheidsaanpak?

Neem dan contact met ons op via: sustainability@farmhouse-international.com