Het verhaal achter duurzaamheid – “Ik heb iedereen nodig”

19 augustus 2022

Daniëlle van de Geer, onze Sustainability Coördinator, vertelt ons meer over duurzaamheid binnen Farmhouse.

Een fikse ommezwaai bij Farmhouse. Tot anderhalf jaar geleden stond het thema ‘duurzaamheid’ er met regelmaat op de agenda. Maar vandaag de dag staat duurzaamheid bovenaan de agenda. “Als ik hier in de kantoortuin tussen m’n collega’s zit hoor ik regelmatig onderwerpen passeren die met mijn baan te maken hebben!” zegt Daniëlle van de Geer (25) met zichtbaar genoegen.

Daniëlle studeerde bedrijfskunde aan de Erasmus universiteit en haar master ging over duurzaamheid. Dat thema had al langer haar belangstelling, maar toen ze voor haar studie een half jaar in Thailand verbleef gaf dat de doorslag. Terug in Nederland ging ze actief op zoek naar een baan in de duurzaamheidssector. Ze kwam uit bij Farmhouse en al in de eerste ontmoeting was er een goede ‘klik’. In 2020 ging ze aan de slag waarbij er al snel resultaten zichtbaar werden. “Samen mét al mijn collega’s hoor. Ik heb echt iedereen nodig!”

 

Goede voorbeeld

Binnen Farmhouse is het thema inmiddels ‘top of mind’. In recordtijd werd de duurzaamheidsstrategie ontwikkeld, die ambities nastreeft van boer tot bord. Daniëlle prijst zich daarbij gelukkig dat het management volledig achter de ambities staat en er veel leeftijdsgenoten bij Farmhouse werken. “Ik denk wel dat mijn generatie heel bewust met duurzaamheid bezig is.” Zelf geeft ze zoveel als mogelijk het goede voorbeeld. Ze eet geen vlees, doet alles op de fiets en heeft recentelijk zonnepanelen op haar woning geïnstalleerd.

 

Arbeidsomstandigehden

De aan duurzaamheid gerelateerde onderwerpen waar we bij Farmhouse mee bezig zijn is te lang om hier in z’n geheel op te sommen. Als Daniëlle er drie mag uitlichten, dan begint ze met de verbeterde arbeidsomstandigheden bij de aan Farmhouse verbonden leveranciers in o.a. Afrika en Zuid-Amerika.

“Door middel van langdurige leveranciersrelaties, sociale audits en leveranciersbezoeken proberen we de mensenrechten te waarborgen en streven we naar continue verbetering van de arbeidsomstandigheden. We ondersteunen onze leveranciers met kennis en knowhow over hoe ze hun activiteiten veiliger en hygiënischer kunnen maken door sociale standaarden te implementeren. Denk aan betere beschermingsmiddelen in farms en pakhuizen, veiligheidstrainingen en risicopreventie. Zaken die hier vanzelfsprekend zijn, maar in risicolanden niet altijd.”

 

Experimentele bootvrachten

Experimenten met vrachten per boot is een ander voorbeeld dat Daniëlle graag aanhaalt. Hier liggen kansen om onze impact op het klimaat te verkleinen. Echter is de factor tijd een grote uitdaging bij het transport van verse groenten en fruit over zee. “Maar er lopen veelbelovende experimenten om de houdbaarheid aan boord te verbeteren.”

Stevige stappen zijn er ook gezet om voedselverspilling tegen te gaan. Waar een overschot aan avocado’s vroeger bij de stort eindigde is er nu een systeem opgezet waarbij de vruchtgroente tot olie en guacamole wordt verwerkt: “Waarmee we de reststroom tot nagenoeg nul hebben teruggebracht.”

 

Niet te stuiten!

Eenmaal aan het woord over duurzaamheid is Danielle amper meer te stuiten. “Soms is dat best lastig. Je wilt niet overkomen als een ‘greenwasher’, wat in mijn ogen te vaak gebeurt. Aan de andere kant is het zonde om niet te communiceren wat we doen, want er gebeurt juist zo ontzettend veel!”